);

Başkan’ın Mesajı

NEDEN VARIZ ? Akademimizi, ülkemizdeki göresl, işitsel ve yazılı medya çalışanlarına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarını geliştirmek, medya alanında çalışmayı arzulayan her yaş ve cinsten bireye yazılı veya sözlü medya alanında meslek edinme veya mesleklerini geliştirme konusunda eğitimler vermek ve

Eğitimlerin Amacı

*Eğitimlerimiz; katılımcılara bireysel bağlamda doyumlu yaşam sürmenin ve örgütsel performansın ön koşullarından olan başarılı  insan ilişkileri ve etkili iletişim alanında farkındalık yaratmayı,  iş hayatının olmazsa olmaz davranış kurallarını, kurumsal yazım- raporlama, etkili sunum becerilerini kazandırmayı  amaçlar. Eğitimlerimiz; yöneticilerin çağdaş yönetim

Kişisel Farkındalıklar

<<<  Nasıl ilerliyoruz ? Katılımcılarımızın, kişisel farkındalıkları üzerinde çalışıyoruz. Bildiklerini sınamalarına yardımcı oluyor, bazen de doğru bildikleri yanlışları, fark etmelerine aracılık ediyoruz.   >>> <<<Eğitim tasarımlarımızı yaparken, iş ortaklarımızın tüm özelliklerini göz önünde bulunduruyor, ulaşmak istedikleri hedeflere göre baştan yapılandırıyor ve her

Medya ve İletişim Akademisi Derneği 2018 Yaz ve Güz Dönemi Eğitimleri Ön Kayıtları İçin Tıklayınız

AKADEMİNİN MESAJI

Mesaj söylenen şey değil, anlaşılan şeydir.

Bu basit ilke karşımızdakilerin ne duyduğunu ve ne anladığını hesaba katmayı  gerektirir.

Karşımızdakinin anladığı şey bizim anlattığımızın yalnızca bir kısmı olabilir. Hatta bizim anlattığımızdan farklı bir şey olabilir.

Bu eğitimin iletişiminin sonucunu belirleyecek olan şey, bizim neyi düşünmüş olduğumuz değil, karşımızdakinin neyi anlamış olduğudur.

Eğitimlerde iletişimi tek yönlü bir süreç olarak kurgulamak klasik yaklaşımdan öteye geçmez. Bu yüzden eğitimlerimizi etkili iletişim bağlamında iki yönlü bir süreç olarak kurguluyoruz.

Her mesajın ve her etkinliğin  karşıdaki kişi(ler)de bir etkisi vardır ve iki yönlü iletişime girdiğimizde bizim de aldığımız her mesajın, içinde yer aldığımız her bağlamın ve deneyimlediğimiz her sürecin bizde bir izi vardır. Eğitim kalitemize bu açıdan bakıyoruz.

Kalite; kişisel ve kurumsal gelişiminiz için yaşamımızın vazgeçilmez bir unsuru ve AKADEMİ KÜLTÜRÜMÜZÜN en önemli değeridir.

Duy Sesimi ; Çalışmak Üretmek İstiyorum! Projemizde neler yaptık.

PROJEMİZ ENGELLİ İSTİHDAMINA YÖNELİK HANGİ POLİTİKALARI VE SONUÇLARI ETKİLEDİ

Projemiz , hedef kitlemiz olan çalışabilir engelli ve ailelerini doğrudan etkiledi.

Projemiz alanda çalışan öteki paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını sağladı.

Türkiye’deki engellilerin istihdamı konusunda yaşanan sıkıntıların eğitim, istihdam ve refah gibi alanlarda yapılacak iyileştirmelerle giderebileceğine katkı sağladı.

Projemiz ile iş verenin ihtiyac duyduğu engelli iş gücünün , yetenek ve bilgi düzeyleri açısından yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla vereceğimiz eğitimler ve sonrasındaki istihdam uygulamalarıyla ciddi bir politika oluşturdu.

Projemiz Türkiye’deki engelli politika ve stratejilerine katkı sağladı.

Projemiz engelli istihdamı konusunda yeni bir yaklaşım getirdi.

Çok disiplinli ekiplerle yapacağımız eğitim ve psikolojik destekle iş arayan engellinin yeteneklerinin tespiti-karşılanması konusunda çok faydalı bir adım atmış oldu.

Projemiz; engellilerin istihdamında sosyal dialog mekanizmanın geliştirilmesi konusunda da katkı sağladı.

Medya ve İletişim Akademisi Derneğimizin Engelli İstihdamına Bakışı

Son zamanlarda yaşanan engelli istihdamındaki artış, toplumdaki “yanlış anlayışın”  düzelmeye başladığını gösteriyor. Ancak engelli bireylerin, engelleri nedeni ile çalışmalarının mümkün olmadığı/olamayacağı düşüncesine dayalı bu yanlışın, iş hayatına yansımaları halen sürüyor.

Engelli bireylerin çalışma hayatının rekabete dayalı hızına ayak uyduramayacakları yönündeki yaklaşım; onların sorumluluk alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri alanlarda istihdam edilmemeleri sonucunu doğuruyor.

Eğitimi ve nitelikleri ne olursa olsun, engelli bireylerin kariyer planlaması gerektirmeyen, vasıfsız işlerde çalışmaları uygun görülüyor. Engelli istihdamı dendiğinde santralde ya da evrak kayıtta çalıştırılacak, yapılan işe katma değer yaratması mümkün olmayan personel akla geliyor.

Sosyal ve kültürel boyuttaki önyargının aşılması da şirketlerde insan kaynaklarının ilk etapta kendi ön yargılarından kurtulması daha sonra da şirket içi eğitimlerle çalışma alanlarını engellilere uygun hale getirmesi gerekli. İnsan kaynaklarının temel prensibi bu aşamada engeli değerlendirmekten çok insanı değerlendirmek, iş için en uygun olan adayı belirlemek ve bu belirleme sürecinde engelin getirdiği dezavantajı temel kriter olarak kullanmamak şeklinde dönüşmeli.

Eğitim hem engelli bireyin iş gücüne katılması hem de engelli bireyin çevresindeki sosyal ve kültürel engelleri kaldırmak bakımından tek çözüm yolu olarak görülebilir.

Engelli bireylerin kendi eğitimlerine önem vermesinin yanında kurumlarında eğitim anlamında eksiklikleri var çünkü engellilerin işe alımına sadece mevcut kotayı doldurma yaklaşımı yaygın. Bu anlayış eğitimi olan engelli bireyleri de olumsuz etkilediği gibi, engelli bireylerinde eğitime yönelmelerinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. İş buldukları yerlerin bilgi-becerilerinin altında olması, eşit işe eşit ücret prensibinin engelli bireyler için işlememesi gibi nedenler engellilerin eğitim alma yönündeki motivasyonlarını da düşürmektedir. Bu sebeple projemiz ile düzenleyeceğimiz mesleki eğitimlerin ve işe yerleştirmelerin motivasyonu artıracak önemli bir çözüm yolu olacağını düşünüyoruz.

İyi tanıtılmadığınızı düşünüyorsanız, bu işi bize bırakın… NASIL MI ?….

Unutulmamalıdır ki, ne kadar başarılı olursanız olun sizin de tanıtıma ve reklama ihtiyacınız var! Günümüz satış yöntemlerinin ilk koşulu kuşkusuz hedef kitleye ulaşabilmek için iyi bir tanıtım... Reklam ve tanıtım gücünün bilincine varan şirket ve kuruluşlar, hızla kâr oranlarını arttırıyorlar. Rekabet koşulları her geçen gün hızla artıyor. Etkili reklam ve tanıtımlarla rakiplerinizin sizi geçmelerine izin vermeyin. Size sağlayacağımız etkili ve sürekli bir tanıtım politikasıyla başarı sağlayın ya da var olan başarınızı arttırarak koruyun.

Unutmayın ki, ne kadar başarılı olursanız olun, sizin de Tanıtım ve Reklama ihtiyacınız var !

Günümüz satış yöntemlerinin ilk koşulu kuşkusuz hedef kitleye ulaşabilmek için iyi bir tanıtım...

“Zorluklar bizi güçlendirir; çalışmanın bedeni güçlendirdiği gibi.”

*Tüm engel ve engellemelere rağmen kısa ve uzun dönemli hedeflere ulaşmak için çaba sarfetmek, *Sonuca giderken en verimli yolu seçmek, gereksiz çaba harcamamak * Azimli olmak *Plan dahilinde çalışmak, işler iyi gitmediğinde dahi pes etmemek * Çıkabilecek engelleri önceden sezmek ve planlarına dahil etmek *Hedefleri, zorlu ve kamçılayıcı seçmek fakat asla imkansız ve ulaşılamaz olmamak * Her zaman sonuç için çalışıp etrafında da aynı isteği yaratmak * Öncelikleri bilmek, kısa ve uzun dönemli hedefleri dengeleyebilmektir.