);

Son zamanlarda yaşanan engelli istihdamındaki artış, toplumdaki “yanlış anlayışın” düzelmeye başladığını gösteriyor. Ancak engelli bireylerin, engelleri nedeni ile çalışmalarının mümkün olmadığı/olamayacağı düşüncesine dayalı bu yanlışın, iş hayatına yansımaları halen sürüyor.
Engelli bireylerin çalışma hayatının rekabete dayalı hızına ayak uyduramayacakları yönündeki yaklaşım; onların sorumluluk alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri alanlarda istihdam edilmemeleri sonucunu doğuruyor.
Eğitimi ve nitelikleri ne olursa olsun, engelli bireylerin kariyer planlaması gerektirmeyen, vasıfsız işlerde çalışmaları uygun görülüyor. Engelli istihdamı dendiğinde santralde ya da evrak kayıtta çalıştırılacak, yapılan işe katma değer yaratması mümkün olmayan personel akla geliyor.
Sosyal ve kültürel boyuttaki önyargının aşılması da şirketlerde insan kaynaklarının ilk etapta kendi ön yargılarından kurtulması daha sonra da şirket içi eğitimlerle çalışma alanlarını engellilere uygun hale getirmesi gerekli. İnsan kaynaklarının temel prensibi bu aşamada engeli değerlendirmekten çok insanı değerlendirmek, iş için en uygun olan adayı belirlemek ve bu belirleme sürecinde engelin getirdiği dezavantajı temel kriter olarak kullanmamak şeklinde dönüşmeli.
Eğitim hem engelli bireyin iş gücüne katılması hem de engelli bireyin çevresindeki sosyal ve kültürel engelleri kaldırmak bakımından tek çözüm yolu olarak görülebilir.
Engelli bireylerin kendi eğitimlerine önem vermesinin yanında kurumlarında eğitim anlamında eksiklikleri var çünkü engellilerin işe alımına sadece mevcut kotayı doldurma yaklaşımı yaygın. Bu anlayış eğitimi olan engelli bireyleri de olumsuz etkilediği gibi, engelli bireylerinde eğitime yönelmelerinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. İş buldukları yerlerin bilgi becerilerinin altında olması, eşit işe eşit ücret prensibinin engelli bireyler için işlememesi gibi nedenler engellilerin eğitim alma yönündeki motivasyonlarını da düşürmektedir. Bu sebeple projemiz ile düzenleyeceğimiz mesleki eğitimlerin ve işe yerleştirmelerin motivasyonu artıracak önemli bir çözüm yolu olacağını düşünüyoruz..
Gerek projemiz kapsamında gerekse toplumsal aktivitelerde bu eğitimlerimizi ülke geneline yayarak, dezavantajlı gruplar içinde yer alan genç erkek ve kızlardan oluşan grupları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve sahada çalışan STK’larla birlikte tespit ederek, aileye yük olmalarını önlemek ve istihdamlarını sağlayabilmek için medya sektörü içinde yer alan mesleklere yönlendirmeyi amaçlamaktayız.