);

Misyonumuz

Görsel, yazılı  ve işitsel yayıncılığın zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması

ve geliştirilmesi yolunda yasal ve bilimsel tüm faaliyet, şekil, usul ve yöntemleri kullanmak,

Görsel, yazılı ve işitsel yayıncılığı ilgilendiren sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, çözüm yollarını araştırmak ve bu yolda diğer kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

Örgün veya yaygın eğitim alanında veya bunların dışında, görsel ve işitsel yayıncılığın zorunlu kıldığı mesleki eğitimleri vermek,

Görsel, yazılı ve işitsel yayıncılık alanında, eğitim ve araştırma yapmayı planladığı kuruluşlar arasında mesleki dayanışmayı güçlendirerek kaliteli yayınlar yapılmasını, görsel ve işitsel yayıncılığın ülke çapında gelişmesini ve kaliteleşmesini sağlamak üzere kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak,

Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren İletişim Fakülteleri ve üniversiteler ile faaliyet alanlarına giren konularda platformlar oluşturmak ve yaymak, bu okullarda okuyan öğrencilere burs, kurs, yurt ve stajyerlik ve iş hizmetleri vermek.

Dezavantajlı gruplar ve engellilerin çalışma hayatına ve medya sektörüne daha fazla katılımı için çalışmalar yapmak, her türlü mesleki eğitim, kişisel gelişim, işe ve işyerine uyum eğitimlerini vermektir.