);

Eğitimlerin Amacı

Eğitimlerimiz; katılımcılara bireysel bağlamda doyumlu yaşam sürmenin ve örgütsel performansın ön koşullarından olan başarılı  insan ilişkileri ve etkili iletişim alanında farkındalık yaratmayı,  iş hayatının olmazsa olmaz davranış kurallarını, kurumsal yazım- raporlama, etkili sunum becerilerini kazandırmayı  amaçlar.

Eğitimlerin Amacı

Bu eğitimin amacı, katılımcıların Kurum Kültürü  nedir,bu kültürün boyutları, kurum kültürünü anlamak, kurum kültürü oluşturma yöntemleri,  kurumun yapısı,  bireysel özgürlükler, kurum kültürünün boyutları, kurumda çatışma ve risk yönetimi,  kurumun kuralları, kurum  vizyonu ve misyonu ile uzun vadeli kültür oluşturmak konularında bilgi ve yetkinliklerinin artmasını sağlamak.

Eğitimlerin Amacı

İş kurmak için gerekli fizibilite çalışmaları, girişim risklerinden korunma yöntemleri, girişim kültürü, girişimciliğe yönelik pazarlama ve finansal kayıtlar tutma becerisi, personel alımı ve eğitimi becerilerinin kazandırılmasını sağlamaktır.

Eğitimlerin Amacı

Eğitimlerimiz; yöneticilerin çağdaş yönetim yaklaşımına farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamayı, yönetimsel becerileri ile ilgili bilgilerini güncellemeyi, ekip içinde ve dışında etkili iletişim kurmayı, ekip çalışanlarını motive etmeyi ve çatışmaları  önetebilmek için gerekli stratejileri uygulamayı sağlamayı amaçlar.

Eğitimlerin  Amacı

Eğitimlerimiz; günümüz pazarlama evreninde sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için kilit önem taşıyan marka oluşturma, marka stratejisi belirleme, yönetme bilgi ve becerilerini edinmek ile Kurumsal Kimlik kavramını anlamak, bir kurumun  tüm alanlardaki imajının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak amacındadır.

Eğitimlerin Amacı

  • Çağrı Merkezi Çalışanları Eğitim Programları
  • Belediyelere Yönelik Eğitimler
  • Eğitim Kurumlarına Yönelik Eğitim Programları
  • Hastane Temizlik Görevlileri Kritik Alan Temizliği ve Hijyen Eğitimi
  • Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları Eğitim Programı
  • Kobilerde Üretim ve Planlama Eğitimi

Eğitimlerin Amacı

Eğitimlerimiz; Proje Yönetimi, Proje finansmanında Mali Kaynakların yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Süreç iyileştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmayı,  Yöneticilerin çağdaş yönetim teknikleri ile stratejik liderlik bakış açısı edinmelerini ve yönetimsel becerileri ile ilgili bilgilerini güncellemelerini sağlamayı  amaçlar.

Eğitimlerin Amacı

Eğitimlerimiz; müşteri memnuniyeti odaklı müşteri ilişkilerini yönetmeyi, ileri satış becerilerini geliştirmeyi, ikna yetkinliklerini arttırma, Pazar araştırmaları ve Marka yaratımı ve yönetimi konularında beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimlerin Amacı

Eğitimlerimiz,; kamunun , toplumun değişen dinamiklerini takip etmeyi, hızla güncellenmesi gereken bilgi dünyasına ayak uydurmayı ve bunun yanında kurumların değişen koşullara en doğru noktadan adaptasyonunu sağlamak amacındadır. Eğitimler; yöneticilerin, yönetimsel becerilerini çağdaş yönetim yaklaşımları ile güncellemelerini sağlayacaktır.

Eğitimlerin Amacı

Medya sektöründe yer alan veya alacak olan kişi ve kurumlara sektörün gerektirdiği temel eğitimlerin verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.