);
  • Projemiz, hedef kitlemiz olan çalışabilir engelli ve ailelerini doğrudan etkileyecektir.
  • Projemiz, alanda çalışan öteki paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecektir.
  • Türkiye’deki engellilerin istihdamı konusunda yaşanan sıkıntıların eğitim, istihdam ve refah gibi alanlarda yapılacak iyileştirmelerle giderilebileceğine katkı sağlayacaktır.
  • Projemiz ile işverenin ihtiyaç duyduğu engelli işgücünün, yetenek ve bilgi düzeyleri açısından yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla vereceğimiz eğitimler ve sonrasındaki istihdam uygulamalarıyla ciddi bir politika oluşturacaktır.
  • Projemiz Türkiye’deki engelli politika ve stratejilerine katkı sağlayacaktır.
  • Projemiz, engelli istihdamı konusunda yeni bir yaklaşım getirecektir.
  • Çok disiplinli ekiplerle yapacağımız eğitim ve psikolojik destekle iş arayan engellinin yetkinliklerinin tespiti karşılanması konusunda çok faydalı bir adım atılmış olacaktır.
  • Projemiz engellilerin istihdamında sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi konusunda da katkı sağlayacaktır.