);

PROJEMİZİN GENEL HEDEFİ:

Proje ile Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Medya sektöründe dezavantajlı gruplar içinde yer alan genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörünün görünen yüzünde istihdamlarını sağlayabilecek ve medya sektörünün Görünen Yüzündeki mesleklere de yönlendirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece engellilerin de  medya ve yayın kuruluşlarında istihdama hazırlanması bunun sonucunda da  Avrupa Birliği direktiflerinin ve iyi uygulamalarının paylaşımı, sürdürülebilir diyalogların ve ortaklıkların oluşturulması ve bu sayede istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

PROJEMİZİN ÖZEL HEDEFİ ;

  • Avrupa Birliği’nin EU 97/C/12/01 Engelli Bireylere Tanınacak Fırsat Eşitliği konsey ilke kararları ile 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin Çalışma ve İstihdamla ilgili 27’nci maddesinin Türkiye’de yaşama geçirilmesi konusunda toplumun bilgilendirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilerek istihdam olanaklarının sağlanması, Medya ve diğer sektörlerdeki kurumlar arasında işlevsel ağların oluşturulmasıdır. Bu amaçla; Türkiye’de Medya sektöründe Engelli istihdamı konulu iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak bir proje ve eğitim programının hazırlanması özel hedefimizdir.
  • Türkiye’de medya sektöründe AB direktifleri doğrultusunda engellilerin de istihdam edilebileceğine ilişkin iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak kalıcı bir eğitim modülü oluşturulması, eğitim uygulaması yapılması ve proje sonunda bütün görünürlük materyallerinin yanı sıra bir de belgesel hazırlanarak kamuoyuna sunulması bir başka özel hedefimizdir.
  • Ayrıca, hedeflerimizden biri de, proje ortağı olan STK’lar arası network ağının geliştirilmesi, toplumun bu konudaki farkındalıklarının arttırılmasıdır. Bu hedefimizi hayata geçirirken, Türkiye’de ilk kez bu alanda eğiteceğimiz kursiyerlerin medya kuruluşların görünen yüzünde de istihdamının da sağlanması olacaktır.
  • Böylece, Türkiye’de bu hibe programı çerçevesinde bizim uygulayacağımız Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum! Projesi çerçevesinde ilk kez engelli medya mensubu yetiştirilmiş olacak ve bunların medya sektörünün görünen yüzünde de istihdamı sağlanmış olacaktır.
  • Bu sayede projeyi hayata geçirecek Medya ve İletişim Akademisi Derneği ve ortak STK’lar arasında önemli bir adım atılmış olacak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir Sivil Toplum Diyalogu da sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, Derneğimizin faaliyetleri Medya sektörüne yönelik olduğu için, bu tip projeler ile gerektiğinde sektöre yeni engelli istihdamı sağlanmasına yönelik farklı projeler üretilecektir.