);

DUY SESİMİ; ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İSTİYORUM! PROJEMİZİN TANIMI: DUY SESİMİ; ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İSTİYORUM! PROJEMİZİN TANIMI: 

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde toplumların ve bu ülkelerdeki kurumların arasında güçlü, derin ve sürdürülebilir bir diyaloğun kurulması zorunludur. Bu da ancak, ülkelerarası diyalogun teşvik edilmesi amacıyla sivil toplum diyaloğunun gelişmesine bağlıdır.Medya, birçok konuda kamuoyunun görüşlerinin şekillendirilmesinde en önemli etkenlerden biridir. AB politikalarının kamuoyunun görüşlerinde değişim sağlanmasında, Sivil Toplumların birbirini anlamasında, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin değiştirilmesi, kapasitelerinin artırılması, görünürlüklerinin sağlanmasında Medya sektörü önemli bir görev üstlenmektedir.Son yıllarda yaşanan engelli istihdamındaki artış, toplumdaki “yanlış anlayışın” düzelmeye başladığını gösteriyor. Ancak engelli bireylerin, engelleri nedeni ile çalışmalarının mümkün olmadığı düşüncesine dayalı bu yanlışın, iş hayatına yansımaları ise halen sürüyor. Engelli bireylerin çalışma hayatının rekabete dayalı hızına ayak uyduramayacakları yönündeki yaklaşım; onların sorumluluk alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri alanlarda istihdam edilmemeleri sonucunu doğuruyor.Eğitimi ve nitelikleri ne olursa olsun, engelli bireylerin kariyer planlaması gerektirmeyen, vasıfsız işlerde çalışmaları uygun görülüyor. Engelli istihdamı dendiğinde santralde ya da evrak kayıtta çalıştırılacak, yapılan işe katma değer yaratması mümkün olmayan personel akla geliyor. Eğitim hem engelli bireyin iş gücüne katılması hem de engelli bireyin çevresindeki sosyal ve kültürel engelleri kaldırmak bakımından tek çözüm yolu olarak görülebilir. Engelli bireylerin kendi eğitimlerine önem vermesinin yanında kurumlarında eğitim anlamında eksiklikleri var çünkü engellilerin işe alımına sadece mevcut kotayı doldurma yaklaşımı yaygın. Bu anlayış eğitimi olan engelli bireyleri de olumsuz etkilediği gibi, engelli bireylerinde eğitime yönelmelerinde ciddi sorunlar yaratıyor.Projemiz ile dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek mesleklere yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kendi özbakım becerilerine sahip eğitilebilir engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak;

1) Spikerlik-Sunuculuk (TV-Radyo)
2) Muhabirlik (TV-Radyo-Gazete)
3) Yeni Medya İçerik Yönetmenliği (İnternet Haber Portalı Editörlüğü)
4) Video Kurgu Operatörlüğü
5) Grafik Tasarımcılığı
6) Makyaj Uzmanlığı  (TV/Sinema/Tiyatro)  eğitimi vererek yayın kuruluşlarında istihdama hazırlamak olacaktır.Projemiz kapsamında; Medya sektöründe sıkça ihtiyaç duyulan yukarıdaki meslekleri içeren 6 meslek dalında, her bir meslek grubu için 10’ar kursiyer eğitilerek toplam 60 engelliye eğitim veriliyor. 6 aylık uygulamalı eğitim sonunda her bir kursiyere 288 saat meslek eğitimi, 144 saat de Kişisel Gelişim, 96 saat Ergoterapi ve Sosyal Hizmet  Rehabilitasyon Eğitimi ve  veriliyor. Ayrıca kursiyerlerimize haftada 2 gün Uzman Ergoterapist, Psikolog ve Sosyal Hizmet uzmanlarınca izlenecek olası sendromlara karşı yardımcı olunacaktır. Sertifika alanların % 30’unun istihdamlarının sağlanması ve böylece çalışan, üreten ve bunun karşılığında sürekli bir gelir elde eden engellilerin sosyal yaşamla bütünleşmeleri sağlanacaktır. Eğitimler için 7 atölye oluşturulacaktır.   Proje uygulaması öncesinde engellilere yönelik eğitim modülleri geliştirilecek, bu modüller daha sonra kitap haline getirilip kamuoyunun ve engellilerin eğitimi için hizmete sunulacaktır.Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin profesyonel çekimlerinden elde edilecek veriler ile Kamu Spotları ve bir belgesel film hazırlanacak ve medya kuruluşlarında yayınlanması sağlanacaktır.Proje kapsamında;  AB standartları, AB’de Engelli Hakları ve Engelli İstihdamında yenilikçi yaklaşımlar, Medya sektörünün ihtiyacı olan profesyonellerin sertifikalı eğitim programlarının engellilere adaptasyonu gerçekleştirilecektir. Proje Yürütücüleri, TV ve gazetelerde projemizin tanıtımı için haber yapılması sağlanacak böylece engellilerin de medya sektöründe yer alabileceğine ve mesleklerini sürdürebileceklerine ilişkin farkındalık yaratılacaktır. Bu çalışmalar sırasında alanla ilgili STK’ların bir araya gelerek, STK’lar arası ağ oluşmasına destek olunacaktır. Ayrıca, proje ortakları arasında iyi uygulamaların paylaşılması ile STK’lar arası sivil toplum diyaloglarının kalıcı olacağı ve bundan sonraki projelerde sürdürülebilirlik kriterinin ön plana çıkması sağlanmış olacaktır.