);

Kurumsal İletişime Nasıl Bakıyoruz?

Üretim, Pazarlama ve Sağlık sektörlerinde   doğru hedef belirleme  ve sonuç  almada etkin iletişim son derece önemli bir yer alır. Kurumsal yapınızı, hedeflerinizi ve vizyonunuzu hedef kitlenizle doğru olarak paylaşmak hızlı ve belki de daha önemlisi doğru tanınmanızı sağlar.

Hem hizmet alan müşterileriniz (hastalarınız ve hasta yakınları) hem de medya ile ilişkilerinizin profesyonel bir çizgide sürdürülmesi ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların da önüne geçecektir.

Günümüzde hangi sektör olursa olsun yapılan doğru ve başarılı işler gerekli ve yeterli tanıtım yapılmadığı takdirde ne yazık ki kapalı kapılar ardında kalmaya mahkûm olmaktadır.

Kurumsal olarak doğru ve etkili bir iletişimi hedeflemek sizi bulunduğunuz sektörde öncü ve güçlü bir konuma taşır. Söz hakkınızı kullanır iseniz yönlendirme, etkileme, bilinçlendirme kısacası kurumsal kimliğinize yakışır sosyal ve mali geri bildirim alma şansınız artar.

Sektörün içinde bulunanlar her ne kadar alanlarına hâkim ve başarılı olsalar dahi bu başarılar üçüncü bir göz ( kurumsal iletişim danışmanı)  ile paylaşıldığında mevcut durumu iletişim sektörüne en iyi ve en doğru biçimde nasıl aktaracağınız konusunda kuşkusuz fayda sağlayacaksınız.

Yalnızca ilan vermek, broşür, kitapçık ve benzeri materyal hazırlanması veya görkemli açılışlar kurumsal iletişim açısından yeterli olamamaktadır. iletişimin ve tanıtımın sürekliliği önemlidir.

Kurumsal iletişim sürekli, istikrarlı ve doğru yapıldığı sürece geri bildirim alma şansı vardır.

Bütün bunlar göz önüne alındığında doğru bir yol haritası çizilmesi, strateji belirlenmesi ve yapılan işlerin doğru biçimde gözler önüne serilmesi ve hizmet verilen alanda kalıcı izler bırakabilmek için kurumsal iletişimin ve bu konuda alınacak danışmanlığın önemine bir kez daha dikkatinizi çekmek isteriz.

26_10_4-01ana