);

Web Programlama  Eğitim Programları

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu eğitimin amacı PHP , Python vb. programlar kullanarak dinamik web siteleri geliştirmek ve mevcut siteler üzerinde düzenlemeler yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.Katılımcı eğitim sonunda dinamik siteler hazırlayabilir, dinamik siteleri yönetebilir, dinamik siteleri yönetebilir, dinamik uygulamalar geliştirebilir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Web programlama kısaca; web üzerinde dinamik sayfalar oluşturmaya yarayan diller topluluğudur.

  1. Sunucu taraflı diller
  2. Kullanıcı taraflı diller
  3. Tasarım kısmı şeklindedir.