);

Muhabirlik, TV-RADYO Haberciliği Eğitim Programı

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu program ile; haber alma ve haber verme özgürlüğünün gereklerine saygılı, laik ve demokratik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, mesleki bilgi ve yeteneği yüksek düzeyde muhabirlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Muhabir adaylarını alanlarında yetkin kılmak amacıyla, bilgi ve uygulamalarla donatıp, Görsel-İşitsel-Yazılı Basın Muhabirliği formasyonuna ulaştırıcı eğitim ve deneyimi kazandırılacaktır.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

  1. Kursa, Radyo-Televizyon ve yazılı basında muhabir olmak isteyen 25 yaşını geçmemiş, adaylar alınacaktır.
  2. Bu adaylara; Akademimizin deneyimli kadrolarınca muhabirlik mesleği ile ilgili yasalar ve basın kuralları öğretilecektir.
  3. Muhabirliğin ilkelerini ve etik kurallarını öğreten bir program uygulanacaktır.
  4. Ayrıca, Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanmış, gazeteci ve muhabirlik mesleği ile ilgili el kitabı ve öğretim elemanlarının notları ile günlük yazılı ve görsel basından yararlanılacaktır.