);

Kameramanlık Eğitim Programı

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu programın amacı, medya sektöründe revaçta olan bu alanında teknik elemanlar yetiştirmektir. Yurdumuzda büyük bir iş alanı haline gelen  Kamera sektörünün özellikle Aktüel  Kameramanlık alanında uzmanlaştırılacak olan kursiyerler, ulusal ve yerel televizyon kanallarının ağırlıklı olarak stüdyo dışında yaptıkları canlı veya band yayınları için haber kameramanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programı alan kursiyerler, haber yayıncılığı etik kurallarının yanı sıra toplumsal sorumluluk görevleri olan Haber Kameramanlığını sağlıklı biçimde yürütebilecek bilgi ve birikime sahip olacaklardır. Bu sektörde yurt genelinde yayın yapan yüzlerce kuruluş için, mesleği özümsemiş, temel bilgilerle donatılmış eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

  1. Kursa katılan öğrencilere, haber ve habercilik konularında kuramsal bilgilerin yanı sıra Haber Kameramanlığı teknik ve pratik beceriler kazandırılması amacıyla ders programında görüntü yönetmenliğinden görsel kültüre uzanan geniş bir yelpaze planlanmaktadır.
  2. Kameraman eğitim programı ile, kamera tekniği alanlarında yeni teknolojileri takip ederek, güncel gelişmelere hâkim Aktüel Kameraman lar yetiştirilmesi hedeflemektedir.
  3. Akademimizin deneyimli kadrolarından Kameraman program eğitimi alan öğrenci, Türkiye’de yaygın olarak yerel, bölgesel ve ulusal televizyonlarda Haber Kameramanı olarak çalışma imkânına sahip olduğu gibi özel prodüksiyon şirketlerinde ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkânı bulabilecektir.

Stüdyo Kameramanlığı 

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu programın amacı, medya sektöründe revaçta olan bu alanında teknik elemanlar yetiştirmektir. Yurdumuzda büyük bir iş alanı haline gelen  Kamera sektörünün özellikle Stüdyo Kameramanlığı alanında uzmanlaştırılacak olan kursiyerler, ulusal ve yerel televizyon kanallarının stüdyoda yapılan canlı veya band yayın haber, haber-program, müzik ve eğlence yayınlarını sağlıklı biçimde yürütebilecek bilgi ve birikime sahip olacaklardır. Bu sektörde yurt genelinde yayın yapan yüzlerce kuruluş için, mesleği özümsemiş, temel bilgilerle donatılmış eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

  1. Kursa katılan öğrencilere, kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve pratik beceriler kazandırılması amacıyla ders programı görüntü yönetmenliğinden görsel kültüre uzanan geniş bir yelpazede planlanmaktadır.
  2. Kameraman eğitim programı ile, kamera tekniği alanlarında yeni teknolojileri takip ederek, güncel gelişmelere hâkim Stüdyo Kameramanı yetiştirilmesi hedeflemektedir.
  3. Akademimizin deneyimli kadrolarından Kameraman program eğitimi alan öğrenci, Türkiye’de yaygın olarak basın sektöründe Stüdyo Kameramanı olarak çalışma imkânına sahip olduğu gibi televizyon ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkânı bulabilecektir.

Sualtı Kameramanlığı 

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu programın amacı, medyada belgesel sektöründe giderek revaçta olmaya başlayan bu alan için teknik elemanlar yetiştirmektir. Yurdumuzda da bir iş kolu haline gelen  Kamera sektörünün Sualtı  Kameramanlığı alanında uzmanlaştırılacak olan kursiyerler, ulusal ve yerel televizyon kanalların yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlara (ağırlıklı olarak sualtı belgeselleri için) kameraman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

  1. Kursa katılan öğrencilere, dalgıçlık mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra Sualtı Kameramanlığı teknik ve pratik beceriler kazandırılması amacıyla ders programında görüntü yönetmenliğinden görsel kültüre uzanan geniş bir yelpaze planlanmaktadır.
  2. Kameraman eğitim programı ile, kamera tekniği alanlarında yeni teknolojileri takip ederek, güncel gelişmelere hâkim Sualtı Kameramanları yetiştirilmesi hedeflemektedir.

3. Akademimizin deneyimli kadrolarından Sualtı Kameramanlığı program eğitimi alan öğrenci, Türkiye’de yaygın olarak yerel, bölgesel ve ulusal televizyonlar ve yapım şirketlerinde Sualtı Kameramanı olarak çalışma imkânına sahip olduğu gibi özel prodüksiyon şirketlerinde ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkânı bulabilecektir.