);

Araştımacı Gazetecilik Eğitimi Programı

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk ilkelerine bağlı olarak , kursa katılanlara üst düzeyde iletişim eğitimi vermek ve onları kamu yararına hizmet eden bir kurum olan basın içinde bilgili, güvenilir ve basın ahlak ilkelerine saygılı birer gazeteci olarak yetiştirmek , görev alacakları basın kurumunda acemilik çekmemeleri için , bilgi ve uygulamalarla donatıp, basın mensubu formasyonuna ulaştırıcı eğitim ve deneyimi kazandırmak.

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.
Gazetecilik alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.
Gazetecilik alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

Programın uygulanması İle İlgili Açıklamalar

Kursa en az lise veya dengi durumunda eğitim görmüş, gazeteci olmak isteyen kişilere daha çok uygulamaya dayanan, bu arada ilgili yasakları ve basın kuralları ile gazetecinin bilmesi gereken bilgileri öğreten bir program uygulanacaktır. Ayrıca , gazeteciler cemiyeti tarafından yayınlanmış , gazetecilik mesleği ve gazetecinin el kitabı ile öğretim elemanlarının notları, günlük haftalık yayınlarından faydalanılacaktır.

Çağdaş habercilik normlarına uygun, hızlı ve güvenilir haber hazırlama ve iletme konularında kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirilmelerine katkıda bulunmak amacıyla

-Gazeteciliğin temel bilgileri

-Televizyon haberciliği ve haber yazma teknikleri,
-Son dakika haberciliği ve haberci refleksi,
-Canlı yayın ve bağlantı teknikleri,
-Haber kaynağına ulaşma,

-Haber Yazma
-Haber gönderim teknikleri (FTP, HTS vs.)
-Kamera teknikleri,
-Kamera uygulamaları,
-Kurgu teknikleri,
-Pratik çalışmalar.